Czym się zajmujemy?

Historia firmy

Nasza firma powstała w 2007 roku tworząc podstawy szeroko rozumianego wsparcia dla biznesu i supportu systemów produkcyjnych. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku stworzyliśmy solidne podstawy w usługach facility management. Obecny kształt Firmy to wynik pasji, profesjonalizmu i etyki w biznesie.

Misja i cele firmy  • tworzenie dodanej wartości dla obsługiwanych firm (większe oszczędności, mniejsze koszty)
  • poszanowanie i docenianie naszych pracowników
  • misję realizujemy wszyscy stanowiąc jedną Grupę M-Kwadrat

Lokalizacja

Znajdujemy się w jednym z największym centrów szkoleniowo-hotelowych BIT Dysponujemy czterema wielofunkcyjnymi salami z pełnym wyposażeniem audiowizualnym nagłośnieniem (mikrofony przenośne i stacjonarne, sufitowe głośniki), rzutnikami multimedialnymi oraz rzutnikami pism, ekranami, flipchartami, systemem tłumaczeń symultanicznych, systemem wideokonferencji, przewodową i bezprzewodową siecią komputerową.

Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie kompleksowej obsługi firm.

Polityka jakości

M-Kwadrat Group Service realizuje Politykę Jakości zgodną z wartościami i wewnętrznymi zasadami przyjętymi przez Organizację oraz wymogami normy ISO 9001, które standaryzują procesy i podnoszą prestiż Firmy. Zadowolenie Klienta oraz dążenie do doskonałości naszych procesów w ujęciu Jakości i potrzeb ukierunkowanych na Klienta są kluczowymi przesłankami do sukcesu M-Kwadrat Group Service, do którego prowadzą nas:

  • Podniesienie jakości usług na poziomie najwyższej konkurencji w regionie, który wywołuje satysfakcję Klienta oraz buduje jego lojalność,
  • Szybka i ukierunkowana odpowiedź na oczekiwania klientów, w tym reagowania na awaryjne potrzeby usług, gdzie zadowolenie z realizacji oraz opinia są regularnie analizowane.
  • Ciągłe doskonalenie procesów w firmie, w kategoriach skuteczności wydajności, aby zapewnić osiągnięcie przyjętych celów jakościowych ekonomicznych, w ramach nakierowanej na doskonałość organizacji.
  • Nieustanny wzrost jakości oraz innowacyjności usług i procesów, które są ważne dla Klientów.
  • Rozwój powszechnej kultury jakości usług, opartej na kompetencjach, kreatywności i zaangażowaniu naszych pracowników na każdym szczeblu odpowiedzialności.

Nasi partnerzy