Selekcja / Kontrola części

Usługa selekcji/ kontroli przeprowadzana przez pracowników jest wydajną, tanią i skuteczną metodą zmniejszenia ilości wadliwych komponentów, a zarazem zmniejszenia ilości reklamacji od producentów czy dostawców.

Usługa ta polega na badaniu części pod kątem cech ilościowych, jakościowych czy wizualnych. W zależności od rodzaju zlecenia i informacji zawartych w instrukcji, pracownicy firmy sprawdzają dany komponent pod kątem np.: wad estetycznych, deformacji, nadlewów bądź niedolewów materiału oraz innych niezgodności odbiegających od projektu technicznego wyrobu.

W trakcie wykonywania danego zlecenia, komponenty są odpowiednio segregowane w opakowaniach zbiorczych jako części OK czyli, te które spełniają wszystkie wymogi jakościowe oraz części NOK – niezgodne z kryteriami zawartymi w instrukcjach kontroli. Do oznaczenia pojemników zbiorczych z poszczególnymi częściami OK i NOK służą odpowiednie kartki pokontrolne, na których widnieje informacja z numerem komponentu, ilością, datą kontroli oraz z podpisem inspektora przeprowadzającego kontrolę. Po zakończeniu zlecenia pracownik sporządza „raport końcowy” z wyszczególnionymi informacjami ilościowymi i wadliwością komponentów.