• Badania marketingowe i społeczne

    Desk research, B2B, grupy fokusowe, mystery shopping, survey, badania satysfakcji pracowników, treningi interpersonalne etc.

Nasi partnerzy