Kontrola jakości

Proponujemy Państwu usługę kontroli jakości, gwarantującą uzyskanie optymalnych wyników produkcyjnych, poprzez skuteczne eliminowanie wad na każdym etapie produkcji oraz eliminowanie negatywnych czynników, które mogą generować błędy oraz zaniżać jakość produktów. Kontrola jakości może mieć charakter profilaktyczny, gdy przeprowadzona zostaje np. przed wypuszczeniem partii nowych produktów lub uruchomieniem nowej linii produkcyjnej lub charakter stałego monitoringu przebiegu procesów już wdrożonych. Kontrola jakości koncentruje się na sprawdzeniu, mierzeniu, testowaniu produktu i porównaniu wyników ze specyfikacją Klienta dla potwierdzenia zgodności produktu z wymaganiami.

W większości przypadków przeprowadza się kontrolę jakości produktów na podstawie analizy próbki pobranej partii przy zachowaniu jej reprezentatywności dla całej partii towarów. Z reguły stosowana jest statystyczna kontrola jakości. Technika ta opiera się na losowym pobieraniu do badań części towaru, przeprowadzeniu ich badań i analizie wyników.

Czy kontrola jakości jest potrzebna?
W niektórych sytuacjach zachodzi konieczność podjęcia takich działań, gdyż produkt jest często reklamowany bądź staje się przyczyną groźnych sytuacji dla użytkownika. Wówczas należy sprawdzić jaki jest powód. Pozwala to wdrożyć działania, które umożliwią naprawę i wyeliminowanie błędów. Podczas przeprowadzenia czynności kontrolnych sprawdzany może być nie tylko sam produkt, ale również warunki jego produkcji i przechowywania.

Co możemy zaoferować?
Wykonujemy usługi w zakresie selekcjonowania, sortowania i kontroli jakości – w obszarze jednej lub kilku cech produktu, następnie uzyskane wyniki poddajemy szczegółowej analizie. Takie działanie pozwala na wydzielenie z partii produktów uszkodzonych, wadliwych oraz o parametrach odmiennych od zawartych w dokumentacji.

CSL I i II

Usługa polega na dodatkowej kontroli jakościowej wyrobu. CSL I obejmuje 100% kontrolę wyrobu poza procesem produkcyjnym wykonywaną przez pracowników dostawcy. CSL II to kontrola 200%. W przypadku CSL II obowiązuje nadal CSL I oraz dodatkowa kontrola na osobnym stanowisku.

Podczas wykonywanych prac przy CSL II dzięki zespołowi ekspertów z którymi współpracujemy zapewniamy wszystkie niezbędne procedury jakościowe, aby Klient otrzymał jak najwyższą jakość przy przeprowadzanych kontrolach. Stasowane procedury to:

  • System Zarządzania Jakością ISO 9001-2008
  • Wybrane elementy Systemu ISO/TS 16949
  • Wprowadzenie do koncepcji TQM
  • Metody jakości - FMEA, QFD i narzędzia jakościowe
  • Rozwiązywanie problemów (wyemitowanie karty PDCA, diagram Ishikawy)
  • MS
  • Excel – praca z arkuszem
  • Statystyczne metody w sterowaniu jakością – SPC